popsycare POPSY CARE popsycare  สถิติวันนี้ 35 คน 
 สถิติเมื่อวาน

 13 คน 

สถิติเดือนนี้ 681 คน 
สถิติปีนี้  6097 คน 
สถิติทั้งหมด 101415 คน 

       เริ่มเมื่อ 2012-03-01

Name : น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กำจัดกลิ่น 5000 มล.
Details : น้ำยาฆ่าเชื้อโรคกำจัดกลิ่น เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทางสาธารณสุข โรงพยาบาล คลินิกสัตว์ ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิด
***อัตราส่วนผสม 1 : 20  สำหรับเช็ด-ถู / 1 : 50  สำหรับฉีดพ่น***

Popsycare A : ผ่านการรับรอง , วิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ได้ทุกชนิดจากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ  ดังนี้
1. ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย  วอส.156/2558 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กระทรวงสาธารณะสุข
2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากจุลวิทยา  ม.มหิดล ( Microbiology , Medical Technology , Mahidol University )
3. รายงานผลการทดสอบและวิเคราะห์ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
4. รายงานผลการทดสอบความไวในการฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ( Avian Intluenza ) จากมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
5. รายงานผลการใช้สารทำความสะอาด ( Surfactants ) ในผลิตภัณฑ์ Popsycare A คือ Benzalkonium chloride or Alkyl dimethy benzal ammonium chloride or BKC สามารถฆ่าเชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจากหน่วยงาน  TRC-EIDCC THAILAND และ CDC-USA
Normal price :
Special price : 1290

 


 
 
www.popsycare.com