popsycare POPSY CARE popsycare  สถิติวันนี้ 54 คน 
 สถิติเมื่อวาน

 13 คน 

สถิติเดือนนี้ 700 คน 
สถิติปีนี้  6116 คน 
สถิติทั้งหมด 101434 คน 

       เริ่มเมื่อ 2012-03-01

Name : กล่องจ่ายกระดาษทิชชู่ กระดาษเช็ดมือ แบบติดผนัง
Details : - อุปกรณ์ผลิตจากพลาสติก ABS สามารถคงสภาพรูปร่างได้ดี
- จ่ายกระดาษครั้งละ  1 แผ่น
- สะดวกต่อการเติมและการใช้งาน มีหน้าต่างที่หน้ากล่อง ทำให้สามารถมองเห็นปริมาณกระดาษคงเหลือ
- การติดตั้ง แบบติดผนัง
- เพื่อสุขอนามัยที่ดี สัมผัสเฉพาะแผ่นที่ดึงใช้งาน ช่วยรักษากระดาษให้สะอาดถูกสุขอนามัยก่อนการใช้งาน
Normal price :
Special price : 649

 


 
 
www.popsycare.com